CO NABÍZÍME

Ocelové konstrukce

Opláštění,

montáž

Povrchové úpravy

Bezpečnostní a výstražné tabulky

Doplňkové práce

Oceňování nemovitostí

VÝROBA A MONTÁŽ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ

Naše výrobní činnost se zaměřuje na zakázkovou zámečnickou výrobu a kovovýrobu. Vyrábíme atypické výrobky lehké a středně těžké konstrukce včetně povrchových úprav. Především se specializujeme na výrobu a montáž ocelových konstrukcí hal v rozsahu do cca 1500 - 2000 m2, požární žebříky se suchovodem, přístřešky, různé stavební ocelové konstrukce a další výrobky z oceli. Zajistíme kompletní dodávku včetně montáže. Přijímáme zakázky na kusovou, ale i sériovou výrobu, můžeme vyrábět dle Vámi dodané výkresové dokumentace, tak i dle našich návrhů. Hlavní důraz klademe na precizní zpracování našich výrobků.

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB

Zajišťujeme komplexní služby v oblasti protipožární ochrany, zejména pak:

 • Provádění revizí a oprav hasicích přístrojů všech obvyklých typů (pěnové, práškové, sněhové, vodní)
 • Provádění revizí hydrantů
 • Prodej hasicích přístrojů a hydrantového materiálu
 • Prodej ekologicky nezávadných hasicích přístrojů pro automobilisty i do jiných zařízení
 • Pravidelné kontroly a záruční servis
 • Konzultační a poradenská činnost
 • Protipožární nátěry, nástřiky a obklady (ocelových konstrukcí, dřevěných konstrukcí, železobetonových stěn a nosníků)
 • Požární ucpávky
 • Protipožární impregnace textilií
 • Požární únikové žebříky se suchovodem
 • Doplňkové práce

Při výkonu všech činností se řídíme zákonem o požární ochraně 133/85 Sb., prováděcí vyhláškou 246/2001 Sb., příslušnými normami a evropskými předpisy. Na požádání zákazníka předložíme prohlášení o shodě k veškerému nabízenému sortimentu.

Dodáváme pouze výrobky schválené pro použití v ČR a vztahuje se na ně zákonná záruční lhůta.

Veškeré dodávky jsou realizovány na základě potřeb a přání zákazníka (v rámci výše zmíněných zákonných nařízení).

POŽÁRNÍ ŽEBŘÍKY SE SUCHOVODEM

Požární žebříky vyrábíme a dodáváme včetně ochraného koše a nástupní plošiny na úrovni střechy tak jak stanovuje norma. Povrchová úprava je v pozinku, popřípadě doplníme kvalitní nátěrem dle odstínu RAL. Suchovod je u požárního žebříku doplněn koncovkami na připojení hadic včetně víček. Montáž požárního žebříku provádíme na ocelové sloupy, nebo kotvením na chemické kotvy do betonových panelů.

NÁTĚRY- POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Provádíme nejrůznější povrchové úpravy:

 • nátěry kovů - ocelových konstrukcí
 • nátěry dřevěných konstrukcí a krovů proti plísni a dřevokaznému hmyzu
 • nátěry proti vlhkost
 • nátěry snižující hlučnost
 • nátěry - renovace betonových podlah
 • nátěry bezpečnostního značení

Poradíme Vám jaké nejvhodnější a nejekonomičtější povrchové úpravy aplikovat v závislosti na prostředí a požadované životnosti materiálu.

Typy možných aplikací:

 • za pomocí vysokotlakých bez vzduchových zařízení
 • vzduchovými stříkacími agregáty
 • válečkováním


BEZPEČNOSTNÍ A VÝSTRAŽNÉ TABULKY

Dle požadavku zákazníka a předané projektové dokumentace provádíme bezpečnostní značení výrobních, skladových, administrativních a bytových objektů. Dále graficky zpracujeme evakuační plán daných prostor, včetně jeho instalace.

Bezpečnostní tabulky a značení jsou nutností ve vybavení každé firmy, úřadu, školy či nemocnice. Z pohledu bezpečnosti práce (BOZP) a požární ochrany (PO) je použití bezpečnostních tabulek povinné v každé provozovně, kanceláři nebo skladu. Bezpečnostní tabulky musí označovat všechna rizika.

Umístění bezpečnostních tabulek má být podřízeno zejména požadavku na včasné a zřetelné upozornění na nebezpečí či možná pracovní rizika a na zásadu, že osoba nacházející se v ohroženém prostoru musí bezpečně a nejkratší cestou tento prostor opustit tak, aby byla v bezpečí v nezbytném čase určeném pro opuštění ohroženého prostoru. Při rozmisťování bezpečnostních tabulek a značení je nutné zvážit uspořádání prostor s ohledem na světelně-technické podmínky prostoru a na počet osob, které se v takovém prostoru zdržují.

DOPLŇKOVÉ PRÁCE

Práce horolezeckou technikou

Provádíme výškové práce za pomoci horolezecké techniky tam, kde už není možno postavit lešení, nebo jeho stavba by byla zbytečně nákladná. Dle požadavku investora jsme schopni splnit jakýkoliv požadavek týkající se práce ve výškách. Hlavní naší činností je provádění nátěrů ocelových konstrukcí a to jak stožárů, atypických konstrukcí tak i ocelových hal.

DOPLŇKOVÉ PRÁCE V POŽÁRNÍ OCHRANĚ

 • Dodávka a montáž požárních žebříků

včetně suchovodu s tlakovou zkouškou

 • Služby technika požární ochrany, nebo osoby odborně způsobilé

Periodické kontroly a revize, posouzení požárního nebezpečí

 • Periodickou kontrolu hasicích přístrojů a zařízení

Periodické kontroly a revize

 • Dodávku a montáž hasicích přístrojů

dle specifikace

 • Dodávku a montáž únikových a požárních dveří

včetně panikového kování a požadované požární odolnosti

OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ

Provádíme oceňování zástav ke krytí bankovních úvěrů, pro účely krytí poskytovaných běžných komerčních úvěrových bankovních obchodů a hypotéčního úvěrování. Ve spolupráci provádíme znalecké posudky potřebné pro daňové účely (převody nemovitostí, ocenění pro účetnictví apod.). 

Provádíme rovněž kompletní servis při převodu nemovitostí od zajištění podkladů, zpracování ocenění pro daňové účely a smlouvy o převodu nemovitosti včetně vkladu do Katastru nemovitostí.