Zákony a vyhlášky o protipožární ochraně

Vyhláška 246/2001 Ministerstva vnitra stanoví, že fyzické a právnické osoby mají povinnost provádět revizi hasicích přístrojů nejméně jednou ročně, a to jen prostřednictvím oprávněných osob, které vlastní příslušné osvědčení. Revizi všech druhů hasicích přístrojů, jejich opravy a plnění zajistí naši proškolení pracovníci.Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně v platném znění


Výtah ze zákona č. 133/85 Sb.


Vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci


Výtah z vyhlášky č. 246/2001 Sb.


VÝBĚR Z ČSN


TŘÍDY HOŘLAVOSTI