OCEŇOVÁNÍ MAJETKU PRO VĚCI NEMOVITÉ

V letošním roce jsme rozšířili naší činnost o specializaci oceňování majetku pro věci nemovité.

Provádíme oceňování zástav ke krytí bankovních úvěrů, pro účely krytí poskytovaných běžných komerčních úvěrových bankovních obchodů a hypotéčního úvěrování. Ve spolupráci provádíme znalecké posudky potřebné pro daňové účely (převody nemovitostí, ocenění pro účetnictví apod.). Provádíme rovněž kompletní servis při převodu nemovitostí od zajištění podkladů, zpracování ocenění pro daňové účely a smlouvy o převodu nemovitosti včetně vkladu do Katastru nemovitostí.