INSTALACE HLÁSIČŮ POŽÁRŮ V NOVÝCH RODINNÝCH DOMECH A BYTECH

Vyhláška č.23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb.

Ve stavbách rodinných domů a bytů v bytových domech povolených a schválených po 1.7.2008 musí být instalovány hlásiče požárů.

Co je hlásič požáru?

Jednoduché zařízení, které v krabičce cca 120 mm obsahuje detektor požáru, optickou a hlavně akustickou signelizaci, která Vás v případě požáru spolehlivě probudí popřípadě upozorní sousedy, že něco není v pořádku.

Kam instalovat hlásič požáru?

Rodinné domy

Hlásič požáru musí být umístěn v části vedoucí k východu z bytu v rodinném domě, u mezonetových bytů a rodinných domů s více byty v nejvyšším místě společné chodby, nebo prostoru. Jedná-li se o byt v rodinném domě s podlahovou plochou větší než 150 m², musí být hlásič požáru umístěn také v jiné vhodné části bytu (ložnice, obývací pokoj atd.).

Byty

Hlásič požáru musí být umístěn v části bytu vedoucí směrem do únikové cesty. Jedná-li se o byt s podlahovou plochou větší než 150 m² a v mezonetových bytech, musí být umístěn další hlásič požáru v jiné vhodné části bytu (ložnice, obývací pokoj atd.).

Vyhláška č.23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb.

V rodinných domech povolených a schválených po 1.7.2008 musí být instalovány hasicí přístroje.

Jaký hasicí přístroj instalovat?

V rodinném domě musí být instalován nejméně 1 hasicí přístroj s hasicí schopností minimálně 34A,

nebo

více hasicích přístrojů s menší hasicí schopností (např. 5A, 8A, 13A, 21A nebo 27A) tak, aby součet jejich hasicích schopností byl minimálně 34A.

V jednotlivých garážích musí být instalován 1 hasicí přístroj pěnový, nebo práškový s hasicí schopností minimálně 183B.

Naše nabídka na hasicí přístroje vhodné pro rodinné domy a garáže:

PRÁŠKOVÝ HASICÍ PŘÍSTROJ P6Th 6kg 34A vhodný do rodinných domů: cena 879,-Kč bez DPH

PRÁŠKOVÝ HASICÍ PŘÍSTROJ P6Te 6kg 183B vhodný do garáží: cena 839,-Kč bez DPH