Práce horolezeckou technikou

Provádíme výškové práce za pomoci horolezecké techniky tam, kde už není možno postavit lešení, nebo jeho stavba by byla zbytečně nákladná. Dle požadavku investora jsme schopni splnit jakýkoliv požadavek týkající se práce ve výškách. Hlavní naší činností je provádění nátěrů ocelových konstrukcí a to jak stožárů, atypických konstrukcí tak i ocelových hal.