OCELOVÉ KONSTRUKCE, POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Bezpečnostní a výstražné tabulky

Dle požadavku zákazníka a předané projektové dokumentace provádíme bezpečnostní značení výrobních, skladových, administrativních a bytových objektů. Dále graficky zpracujeme evakuační plán daných prostor, včetně jeho instalace.

Bezpečnostní tabulky a značení jsou nutností ve vybavení každé firmy, úřadu, školy či nemocnice. Z pohledu bezpečnosti práce (BOZP) a požární ochrany (PO) je použití bezpečnostních tabulek povinné v každé provozovně, kanceláři nebo skladu. Bezpečnostní tabulky musí označovat všechna rizika.

Umístění bezpečnostních tabulek má být podřízeno zejména požadavku na včasné a zřetelné upozornění na nebezpečí či možná pracovní rizika a na zásadu, že osoba nacházející se v ohroženém prostoru musí bezpečně a nejkratší cestou tento prostor opustit tak, aby byla v bezpečí v nezbytném čase určeném pro opuštění ohroženého prostoru. Při rozmisťování bezpečnostních tabulek a značení je nutné zvážit uspořádání prostor s ohledem na světelně-technické podmínky prostoru a na počet osob, které se v takovém prostoru zdržují.

 

 

ALLNEX s.r.o.© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode