Půjčovna lešení

Pojízdné lešení ALUFIX 6000

typ 6003 - pracovní výška 4,3 m

typ 6007 - pracovní výška 8,7 m

tyto dvě sestavy lze libovolně kombinovat na potřebnou pracovní výšku

 

Hlavní výhodou hliníkového pojízdného lešení ALUFIX 6000 je:

 • Jená se o jedno z nejlepších lešení na trhu vyrobeno v Německu.
 • Jsme PROFI a nikoliv HOBBY lešení.
 • Jednoduchá a rychlá manipulace bez nářadí.
 • Vyrobeno z hliníku tl. 3 mm je zárukou kvality a odolnosti.
 • Vynikající stabilitu dává konstrukci pojízdný ocelový rám.
 • Výlezové podlážky každé čtyři metry.
 • Pracovní podlážka 2,7 x 1,2 m, maximální zatížení podlážky 200 kg/1m2.
 • Mnohostranné použití v halách, dílnách a na volném prostranství.
 • Jednoduchá manipulace, rychlá a snadná montáž.
 • Možnost postupného doplňování dalšími přídavnými prvky.
 • Minimální průhyb a kolísání, bezpečnost při použití ve velkých výškách.
 • Zajištění školení lešenářů a jejich periodické opakování.
 • Možnost zakoupení vlastní sady a dalších doplňků
 • Pojízdné lešení je vyzkoušeno Ústavem bezpečnosti práce v Praze.

Poznámka: Podle §13, zák. č. 22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky, ve smyslu §6 nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, bylo zde uváděným produktům uděleno prohlášení o shodě s technickými předpisy.

 

RÁMOVÉ FASÁDNÍ LEŠENÍ ALFIX
 

Hlavní výhody

Lešení splňuje veškeré zákonem stanovené normy. Jednou z předností lešení ALFIX je i rychlá montáž a demontáž. Té napomáhá zejména jednoduchost, konstrukční důvtipnost a opakovatelnost jednotlivých dílů, ale také nízká hmotnost dílů, která snižuje namáhavost montáže a umožnuje snadnou manipulaci s díly lešení. Lešení ALFIX odpovídá současným trendům univerzálního lešení pro hrubou stavbu, dokončovací a rekonstrukčí práce. Pomocí základních a doplnkových dílů lešení lze vyřešit jakýkoliv úkol nejen v oblasti stavební výroby.

Podrobná charakteristika fasádního lešení Alfix

Délka pole: 0,73 m, 1,09 m, 1,57 m, 2,07 m, 2,57 m, 3,07 m

Šířka pole: 0,73 m, 1,09 m, při použití konzol je možné rozšířit pole o 0,36 m nebo o 0,73 m

Výška patra: 2 m, výška přízemního patra min. 2,10 m

Kotvení: kotvami, šrouby 12 mm s oky do hmoždinek 14 mm zavrtanými do fasády - běžně po 8 m, při krajích lešení a v místech podlážek s průlezem po 4 m, úhlopříčné ztužení diagonálami každé páté pole

Rozměry fasádního lešení: Jedná se o fasádní rámová lešení v šířkách buď 730mm nebo 1090mm, s užitným zatížením 2 kN/m2.

Lešení lze stavět v běžných případech do výšky 50m

Základní díly fasádního lešení: Základními díly jsou svislý ocelový rám, rektifikační patka, podlážka, diagonála, podélné zábradlí, boční zábradlí, okopová zarážka podélná a příčná, a v posledním patře zábradelní nosník a zábradelní sloupek. Uzavřené stavěcí svislé rámy dvou šírek 730mm a 1090mm a tří výšek 670, 1000 a 2000 mm se na sebe osazují na trny, které jsou pevnou součástí rámu. Klínové spoje pro připojení dvoutrubkového zábradlí jsou umístěny na rámu zevnitř.

Podlážky: Samonosné podlážky se osazují do horního U-profilu stavěcího rámu a zároven vyztužují lešení v horizontálním směru. Podlážky se vyrábí dřevěné, ocelové pozinkované perforované, hliníkové a pertinaxové v hliníkovém rámu šířek 320 nebo 600mm a délek od 730 do 3070 mm.

 

Zavětrovací diagonály: Hlavní nosnou konstrukci rámového lešení, tvořenou stavěcími rámy a podlážkami, doplnují zavětrovací diagonály. Jsou to trubky, opatřené z jedné strany spojkou, délky od 2800 do 3600 mm. Diagonála se na jedné straně zaklesne do svislého rámu a na druhé upevní spojkou. Přenáší tlakové a tahové síly a zaručuje svislost a kolmost konstrukce lešení. Úhlopříčné ztužení se provádí v každém pátém poli.

Montáž lešení: K montáži fasádního lešení se prakticky používá pouze pěti stále se opakujících činností: