OCELOVÉ KONSTRUKCE, POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Pozvánka na členskou schůzi BD Čekanice dne 30.6.2014

25.06.2014 20:44

B Y T O V É    D R U Ž S T V O    Č E K A N I C E

s e   s í d l e m

T á b o r   -   Č e k a n i c e,   S p o r t o v n í   319,   3 9 0    0 2   T á b o r

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

P   O   Z   V   Á    N    K   A

 

 

 

 

na členskou schůzi Bytového družstva Čekanice, která se bude konat v sušárně bytového domu čp. 319, Sportovní ulici,  v Táboře – Čekanicích

 

 

dne 30. června  2014  /pondělí/, zahájení v 18.00 hod.

                   ----------------------------------------------------------------------------------

 

 

Program jednání:     1)   Zahájení

  1. Volba předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele zápisu
  2. Schválení programu členské schůze
  3. Schválení nových stanov družstva
  4. Schválení rozsahu poskytovaných služeb poskytovatelem služeb (družstvem)  příjemcům služeb (nájemníkům) a schválení způsobu rozúčtování poskytovaných služeb
  5. Kontrola usnesení z minulé členské schůze + informace o chodu

                                       družstva

  1. Různé, diskuse
  2. Usnesení a závěr členské schůze

 

Podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze jsou k nahlédnutí u členky družstva Ing. Klofáčové na č.p. 319, Sportovní ulici, Táboře – Čekanicích denně,  od 19.00 hod. do 21.00 hod.

Návrh změny stanov družstva a zákon č. 67/2013 Sb. jsou přílohou pozvánky.

 

 

V Táboře dne 16. 06. 2014

Vyvěšeno dne 16.06. 2014

 

 

 

                                                                                Miloslav Břenda  v.r.

                                                                                  předseda družstva

 

ALLNEX s.r.o.© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode