OCELOVÉ KONSTRUKCE, POVRCHOVÉ ÚPRAVY

VÝBĚR Z ČSN

730802

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB

Nevýrobní objekty

Termíny, definice, značky, charakteristiky jednotlivých pojmů požární bezpečnosti staveb – nevýrobních objektů, určení a výpočet stupně požární bezpečnosti úseku, místností stavby, odstupové vzdálenosti, technické prostředky, cesty, způsoby a podmínky evakuace osob a materiálů, počet hasicích přístrojů a další. Základní norma pro zpracování technických podmínek požární bezpečnosti stavby.   

 

730804

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB

Výrobní objekty

Termíny, definice, značky, charakteristiky jednotlivých pojmů požární bezpečnosti staveb – výrobních objektů, určení a výpočet stupně požární bezpečnosti úseku, místností stavby, odstupové vzdálenosti, technické prostředky, cesty, způsoby a podmínky evakuace osob a materiálů, počet hasicích přístrojů a další. Základní norma pro zpracování technických podmínek požární bezpečnosti stavby.   

 

65 0201
HOŘLAVÉ KAPALINY                                                                 
Provozovny a sklady           

 

Jakým způsobem, za jakých podmínek v jakém prostředí a v jakých zařízení skladovat hořlavé kapaliny, jejich definice, skladování v garážích, na pracovištích v obchodech a další.

 

73 0873
ZÁSOBOVÁNÍ POŽÁRNÍ VODOU                                                                      
Požární bezpečnost staveb

 

Základní termíny a definice dané normy, podmínky a způsoby zabezpečení vnějších odběrních míst, nejmenší dodávaná množství, druhy a vybavení vnitřních odběrních míst, čerpací stanice a další.

 

65 0202
PLNĚNÍ A STÁČENÍ                                                                      
Výdejní čerpací stanice       

 

Stáčení cisternových vozidel, technická zařízení, stavební řešení větrání, odsávání, čerpací stanice pohonných hmot – stavební a technická řešení, požární úseky, zařízení pro protipožární zásah a další.

 

ČSN ISO 11602 – 2
PŘENOSNÉ HASICÍ PŘÍSTROJE                                                                       
Prohlídka a údržba

 

Je českou verzí mezinárodní normy ISO 11602-2:2000. Má status české technické normy. Řeší u hasicích přístrojů způsob provádění prohlídek, údržby, opakovaných plnění, provádění hydrostatických zkoušek, zkušební zařízení, obsahy záznamů a další

ALLNEX s.r.o.© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode