OCELOVÉ KONSTRUKCE, POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Třídy hořlavosti

Rozdělení stavebních hmot z hlediska jejich hořlavosti

Stavební hmoty nehořlavé

Hmoty stupně A - nehořlavé
Jsou to např. kámen, břidlice, pískovec, žula, beton, cihly, tvárnice, dlaždice, keramické obkládačky, malty, omítky cementové,omítky sádrové, Perlit, kovy pro stavební konstrukce (ocel, hliník), sklo, tavený čedič, Porfix, Dupronit A, Dupronit B, Ezalit B, Ezalit C, desky z minerálních vláken Kolvit, desky z čedičové plsti, minerální vlákno typu B, desky ze skleněných vláken Araver, Cembalit lisovaný a nelisovaný, Cemavin, lignátové desky lisované a nelisované, Unicel, litá polyesterová podlahovina typu Dexamin a speciální omítkoviny a protipožární nástřiky.

Stavební hmoty a podklady hořlavé

Stavební hmoty a podklady z hořlavých hmot jsou zařazeny do čtyř stupňů hořlavosti:

  • hmoty stupně B – nesnadno hořlavé
  • hmoty stupně C1 – těžce hořlavé
  • hmoty stupně C2 – středně hořlavé
  • hmoty stupně C3 – lehce hořlavé

Hmoty stupně B – nesnadno hořlavé
K těmto hmotám patří Akumin, Izomin, Heraklit, Lignos, Rajolit, Velox, PVC neměkčený (Novodur, Durofol B), PVC houževnatý (Duroplast H, Dekorplast), skelný laminát polyesterový retardovaný (retardant Dexamin do hmoty nebo gelcoatové vrstvy), desky z minerálních vláken (z čedičové plsti), Rotizol, desky ze skleněných vláken (Itaver), skleněná posukovaná rohož, skleněná šitá rohož, sádrokartonové desky.

Hmoty stupně C1 – těžce hořlavé
Dřeva listnatá jako dub a buk, desky Hobrex, Sirkolit, Werzalit, Polystyren retardovaný Bromkalem, tvrzený papír (Umakart, Ecrona), desky z organických vláken plstěné chlupové, foliová podlahovina PVC Sloviplast VP-1 P, Regina, litá podlahovina polyesterová laminovaná (Fortit), překližka pro všeobecné použití, překližka vodovzdorná pro všeobecné použití, překližka vodovzdorná pro stavebnictví.

Hmoty stupně C2 – středně hořlavé
Jsou to dřeva jehličnatá (smrk, jedle, borovice, modřín), dřevotřískové desky pro všeobecné použití, Piloplat, dřevovláknité desky Duplex, Solodur, korkové desky typu SP, korkové parkety, pazdeřové desky (Orlen), foliová podlahovina Izolit, pryžová podlahovina Industriál, pryžová podlahovina Super, podlahová textilie Raltex, Kasak speciál, Krylan, Final, Tumir ex, lepenka s živičným pojivem Bitalbit.

Hmoty stupně C3 – lehce hořlavé
Jsou to např. dřevotřískové desky laminované, pilinované desky, Pilolamit, dřevovláknité desky Akulit, Bukolit, Bukolamit, Hobra, Sololak, Sololit, korkové desky typu BA, lineární polyetylén, lehčený polyetylén, organické sklo (Akrylon, Umaplex), Polypropylén, Polystyrén houževnatý, lehčený, standardní. Polyuretan lehčený, měkčený (Molitan), tuhý, standardní, PVC lehčený (Technopor), pryžová izolační folie, skelný polyesterový laminát standardní, vpichovaná izolační textilie Sip a Intersip, pryžová podlahovina s desénem, pryžový izolační koberec pro elektrotechniku, podlahové textilie tkané se syntetickým vlasem (Bergamo), všívané (Kovral, Porto, Kasalin, Kurgan, Rekos, Palas, Taklon, Tanur, Tamir, Velen, Velvex, textilie vpichované Syntetik, Jekor standard, Riga extra), lepenky a hmoty s živičným pojivem, asfaltový pás s vložkou z lepenky typ S, IPA, Esterbit S.

Uvedené stupně hořlavosti stavebních hmot jsou uvedeny podle ČSN 73 0823 (1983) „Stupeň hořlavosti stavebních hmot “. Zkoušky hořlavosti jsou prováděny zkušební metodou podle normy ČSN 73 0862 „Stanovení stupně hořlavosti stavebních hmot “ (1980). Zkoušky byly prováděny ve Výzkumném ústavu pozemních staveb Praha na odloučeném pracovišti ve Veselí nad Lužnicí.

Bližší údaje o výše uvedených hmotách a výrobcích, zejména označení technické normy, nebo technických podmínek, jsou uvedeny v ČSN 73 0823.Až dosud byly hodnoceny a tříděny jednotlivé stavební hmoty podle ČSN 73 0862 "Stanovení stupně hořlavosti stavebních hmot". Platnost této normy byla ukončena ke dni 31.12.2003, avšak s ohledem na zajištění kontinuity v hodnocení materiálů v rámci projektových norem platí výsledky zkoušek podle této normy, jakož i hodnotová norma ČSN 73 0823, až do 31.12.2007. Podle této normy se stavební hmoty zařazují do výše uvedených stupňů.

S platností od 1.7.2003 platí na území ČR nový způsob klasifikace hořlavosti, označovaný jako "Reakce na oheň", shrnutý v klasifikační normě ČSN EN 13501-1.

Převodník požadavků stupňů hořlavosti na třídy reakce na oheň pro stavební výrobky kromě podlahových krytin dle ČSN 33 2312 změna Z1.
 

Stupeň hořlavosti
(podle dříve platné ČSN 73 0862)
Třída reakce na oheň
(podle ČSN EN 13501-1)
A A1
B A2
C1 B
C2 C nebo D
C3 E nebo F


 

Je-li tedy v ČSN 73 0802 např. uvedeno, že lze užít jen hmot nejméně stupně hořlavosti C1, pak podle této tabulky tomu vyhovují třídy reakce na oheň A1, A2, B.

Převodník je obsahem národní přílohy k ČSN EN 13501-1

ALLNEX s.r.o.© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode